Arduino Programlama Dilleri – Seri İletişim
with Yorum yapılmamış

Pinlerin seri iletişimi TX / RX, TTL mantık düzeylerini kullanır (karta bağlı olarak 5V veya 3.3V). Bu pinleri bir RS232 seri portuna doğrudan bağlamayın; +/- 12V’de çalışırlar ve Arduino kartınıza zarar verebilirler. Seri, Arduino kartı ile bir bilgisayar veya diğer … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – Aritmetik Operatörler
with Yorum yapılmamış

  = (atama operatörü tek “=” işareti) Bu işaret atama operatörüdür.

Atama operatörü= ile eşittir== operatörlerini birbiri ile karıştırmamaya dikkat edin. + (toplama operatörü) Toplama işlemi yapmak için kullanılır.

– (çıkarma operatörü) Çıkarma işlemi yapmak için kullanılır.

Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – Yapı Oluşturma
with Yorum yapılmamış

#define #define, program derlenmeden önce programcının sabit bir değere isim vermesine izin veren kullanışlı bir C bileşenidir. Arduino’daki tanımlı sabitler çip üzerindeki herhangi bir program bellek alanını kaplamazlar. Derleyici, bu sabitlerdeki başvuruları derleme zamanında tanımlanan değere getirir. Bununla birlikte, bazı … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – goto Komutu
with Yorum yapılmamış

goto Programın herhangi bir yerinden başka bir yerine atlamak için goto deyimi kullanılır. goto komutunu kullanmak için , goto isminin yanına , atlamak istediğiniz yerin sembolik ismini yazmanız gerekir. goto ile bir döngünün içine atlamanıza izin yoktur , fakat bir … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – return Komutu
with Yorum yapılmamış

return Bu komut fonksiyonu sonlandırır ve bir değer veya değişkenle kullanılması durumunda fonksiyonun sonucu olarak o değeri verir. Örnek;

return komutunun kullanıldığı satırdan sonraki satırlar asla çalıştırılmaz. Bu da bazı uzun ve karmaşık programlarda hataları bulmamızda bize yardım eder. … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – continue Komutu
with Yorum yapılmamış

continue Yazdığımız döndüde bazı aralıkları atlamak istediğimizde kullanılır. (do, while veya for) Örnek;

Bu örnekte x değeri 0’dan 255’e kadar birer artarak PWMpin değerine yazılmaktadır. Fakat 40 ile 120 arasındaki değerleri atlayarak sensöre yazmamaktadır. NOT: Buradaki bilgiler arduino.cc sitesinden … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – setup() ve loop() Fonksiyonları
with Yorum yapılmamış

setup() setup() fonksiyonu, kod çalışmaya başladığında Arduino’nun ilk olarak baktığı yerdir. Bu kısım sadece bir kere okunur ve program esnasında yeniden okunmaz. Bu alanda, pinlerin çalışma modları gibi önemli ve bir kere yapılması yeterli olacak ayarlamalar yapılır. Örnek

Örnektede … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – for Döngüsü
with Yorum yapılmamış

for döngüsü for döngüsü, tırnaklı parenteze eklenmiş bir kod bloğunu tekrarlamak için kullanılır. Döngüyü artırmak ve sonlandırmak için genellikle bir artış sayacı kullanılır. for döngüsü tekrar eden işlemler için yararlıdır ve genellikle veri / pin kombinaysonu üzerinde çalışmak için dizilerle … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – switch case Yapısı
with Yorum yapılmamış

switch , case If komutu gibi switch … deki durumda, programlayıcıların çeşitli koşullarda yürütülmesi gereken farklı kodları belirtmelerine izin vererek program akışını denetler. Özellikle, bir switch ifadesi, bir değişkenin değerini case ifadesinde belirtilen değerlerle karşılaştırır. Değişkenin değeriyle eşleşen bir case … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – break Komutu
with Yorum yapılmamış

break break bir do, for veya while döngüsünden çıkıp normal döngü koşulunu atlamak için kullanılır. Aynı zamanda switch deyiminden çıkmak için kullanılır. Sözdizim (Syntax)

NOT: Buradaki bilgiler arduino.cc sitesinden Türkçeye çevrilmiştir. Türkçe çevirinin tüm hakları saklıdır. Bu web sayfası … Daha Fazlasını Oku

1 2 3 4