Arduino Programlama Dili – Veri Tipleri (1)

2
11244
Okunma

Arduino Veri Tipleri


NOT: Veri tablosu 2.bölümdedir. Link sayfa altıdadır.

void

void anahtar sözcüğü yalnızca işlev bildirimlerinde kullanılır.

Eylemler, setup ve loop fonksiyonlarında gerçekleştirilir.

void setup()
{
 // ...
}
void loop()
{
 // ...
}

boolean (mantıksal veri)

boolean, true veya false olmak üzere iki değerden birini tutar. (Her boolean değişkeni bir baytlık bellek kullanır.)

int LEDpin = 5;           // Led pin 5'de.
int ButonPin = 13;         // buton 13. pine bağlı ve diğer tarafı negatifte.

boolean yap = false;        // yap bir booelan değişken olarak atandı ve ilk değeri false(0)

void setup()
{
 pinMode(LEDpin, OUTPUT);      // Led pini çıkıştır.
 pinMode(ButonPin, INPUT);     // Buton pini giriştir.
 digitalWrite(ButonPin, HIGH);   // buton'a high verip bir pullup direnç etkisi yaptık.
}

void loop()
{
 if (digitalRead(ButonPin) == LOW) // eğer buton basılırsa
 { 
 delay(100);            // 100 mili saniye gecikme yap
 yap = !yap;            // yap boolean değişkenini tersine çevir(1)
 digitalWrite(LEDpin, yap);   // yap değişkenini Led'e yazdır.
 }
}

char (karakter)

Bir karakter değeri depolayan 1 bayt bellek alan bir veri türüdür.

Karakter harfleri tek tırnak işareti ile yazılır: ‘A‘  (birden fazla karakter için – dizeler – çift tırnak kullanın: “ABC“). Ancak karakterler sayı olarak saklanır. ASCII tablosunda belirli kodlamayı görebilirsiniz. Bu, karakterin ASCII değerinin kullanıldığı karakterlerle aritmetik yapmak mümkündür  (ör. A’nın büyük harf A’nın ASCII değeri 65 olduğu için ‘A’ + 1’in değeri 66’dır).

Karakterlerin rakamlara nasıl çevrildiği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Serial.println referansı. Char veri türü, imzalanmış bir tiptir, yani sayıları -128’den 127‘ye kadar kodlar.

İmzasız, bir bayt (8 bit) veri türü için bayt veri türünü kullanın.

 char karakterim = 'A';
 char karakterim = 65; // ikisi de aynı anlama gelir. A, ASCII tablosunda 65'e eşittir.

unsigned char (imzalanmamış karakter)

1 baytlık bellek kullanan imzalanmamış bir veri türü. byte veri türü ile aynı. İşaretsiz char veri türü, 0’dan 255′e sayıları kodlar.Arduino programlama stilinin tutarlılığı için byte veri türü tercih edilmelidir.

unsigned char myChar = 240;

char komutundan farkı sadece pozitif değerler alır (0-255)

byte (binary(bit) formatı)

Bir bayt, 0’dan 255’e kadar 8 bitlik bir işaretsiz numara depolar.

byte b = B10010; // "B" binary formatlayıcıdır. (ondalık sayı sisteminde 18) 

int (integer/tamsayılar)

int yani tamsayılar, sayı saklama için birincil veri türünüzdür. Arduino Uno‘da (ve diğer ATMega tabanlı kartlar) bir int, 16 bitlik (2 bayt) bir değeri saklar.

Bu, -32.768 ile 32.767 aralığı verir (Minimum değer -2 ^ 15 ve maksimum (2 ^ 15) – 1 değeri). Arduino Due ve SAMD tabanlı kartlarda (MKR1000 ve Zero gibi), bir int 32 bitlik (4 baytlık) bir değer saklar. Bu, -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 aralığı verir (Minimum değer -2 ^ 31 ve maksimum (2 ^ 31) – 1 değeri).

int ledPin = 13;  //ledPin değişken adı, 13 ise değerimiz.

unsigned int (imzasız (pozitif)tamsayılar)

Uno ve diğer ATMEGA tabanlı kartlarda, unsigned int, 2 baytlık bir değeri depoladıkları için int olarak aynıdır. Bununla birlikte, negatif sayılar depolamak yerine sadece 0 ile 65,535 (2 ^ 16) – 1 arasındaki pozitif değerleri depolar.

unsigned int sayac = 45555; // sayac değişkenine 45555 değeri atandı.

word

Unsigned int ile aynıdır. 2 baytlık yer kaplar. Uno ve diğer ATMEGA tabanlı kartlarda bir kelime 16 bit unsigned numarayı saklar. Due ve Zero’da bunun yerine 32 bitlik bir unsigned numara depolanır.

word w = 1000; // w değişkenine 1000 değeri atandı.

long (çok büyük tam sayılar)

Uzun değişkenler, sayı saklama için genişletilmiş boyut değişkenleridir.

32 bit (4 bayt), -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında depolanır.Tamsayılarla matematik işlemi yapıyorsa, numaralardan en az birini bir L takip eder ve uzunlamasına zorlar.  Ayrıntılar için Tamsayı Sabitleri sayfasına bakın.

long degisken = 186000L; // L için tamsayılar sabitleri sayfasına bakın.

unsigned long (çok büyük pozitif tam sayılar)

Sayı saklama için genişletilmiş boyut değişkenleridir ve 32 bit (4 bayt) depolamaktadır.

unsigned long, 0‘dan 4.294.967.295 (2 ^ 32 – 1) aralığını depolar.

short

short 16 bitlik bir veri türüdür.

Tüm Arduinolarda(ATMega ve ARM temelli) 16 bitlik (2 baytlık) bir değere sahiptir.

int ile short verisini ayıran en büyük fark budur.

Bu, -32.768 ila 32.767 aralığındadır. (Minimum değer -2 ^ 15 ve maksimum (2 ^ 15) – 1 değeri).

Devamı…
Arduino Programlama Dili – Veri Tipleri (2)

Arduino Programlama Dili – Veri Tipleri (2)


NOT: Buradaki bilgiler arduino.cc sitesinden Türkçeye çevrilmiştir.
Türkçe çevirinin tüm hakları saklıdır.
Bu web sayfası sadece link olarak paylaşılabilir.
Sayfada herhangi bir hata, öneri ve yorumlarınız için iletişim kurmanızı bekleriz.


2 YORUMLAR

  • O an onu akıl edememişim. Ama yazı içeriğinde parantez ile bu açıklamayı da yapabiliriz. Öneriniz için teşekkürler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.