Arduino While Döngüsü Örneği

Arduino While Döngüsü Örneği Bazen belirli bir koşul doğru iken programdaki her şeyin durmasını istersiniz. Bunu bir while döngüsü kullanarak yapabilirsiniz. Bu örnek, bir analog sensörün değerini kalibre etmek için bir while döngüsünün nasıl kullanılacağını gösterir. Ana döngüde, aşağıdaki çizimde analog pin 0’daki bir fotoresistörün değeri okur ve bunu pin 9 üzerinde bir LED’in sönmesi … Okumaya devam et Arduino While Döngüsü Örneği