Arduino Mega 2560

0
2305
Okunma

Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560, daha karmaşık projeler için tasarlanmıştır. 54 dijital I / O pini, 16 analog giriş ve taslaklarınız için daha büyük bir alan ile 3D yazıcılar ve robotik projeler için önerilen karttır. Bu, projelerinize bolca oda ve fırsat verir.

Arduino Mega 2560 , ATmega2560 tabanlı bir mikro kontrol panosu. 54 adet dijital giriş / çıkış pini (15’i PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 16 analog giriş, 4 adet UART (donanım seri portu), 16 MHz kristal osilatör, USB bağlantısı, güç girişi, ICSP başlığı, ve bir sıfırlama düğmesi. Mikrodenetleyiciyi desteklemek için gereken her şeyi içerir; Başlamak için bir USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayın ya da AC-DC adaptörü veya bataryayla çalıştırın. Mega 2560 kurulu, Uno ve eski kurullar Duemilanove veya Diecimila için tasarlanan çoğu kalkanla uyumludur.

Teknik Özellikler

Mikrodenetleyici ATmega2560
Çalışma gerilimi 5V
Giriş Voltajı (önerilen) 7-12V
Giriş Voltajı (limit) 6-20V
Dijital I / O Pimleri 54 (15 tanesi PWM çıkışı sağlar)
Analog Giriş Pimleri 16
I / O Pimi başına DC Akım 20 mA
3.3V Pin için DC Akım 50 mA
Flash Bellek 256 KB, Bootloader tarafından kullanılan 8 KB
SRAM 8 KB
EEPROM 4 KB
Saat hızı 16 MHz
LED_BUILTIN 13
Uzunluk 101,52 mm
Genişlik 53,3 mm
Ağırlık 37 g

 

Programlama

Mega 2560 kartı Arduino Yazılımı (IDE) ile programlanabilir. Ayrıntılar için referansa ve eğiticilere bakın .Mega 2560 üzerindeki ATmega2560, harici bir donanım programlayıcısı kullanmadan yeni bir kod yüklemenizi sağlayan bir bootloader ile önceden programlanmıştır. Orijinal STK500 protokolünü ( referans , C başlık dosyaları ) kullanarak iletişim kurar.

Ayrıca bootloader’ı bypass edebilir ve Arduino ISP veya benzerlerini kullanarak mikro denetleyiciyi ICSP (In-Circuit Serial Programming) başlığı üzerinden programlayabilirsiniz; Ayrıntılar için bu talimatlara bakın .

Arduino deposunda ATmega16U2 (veya rev1 ve rev2 kartlarındaki 8U2) yazılım kodu mevcuttur. ATmega16U2 / 8U2, tarafından etkinleştirilebilen bir DFU bootloader ile yüklenir:

 • Rev1 kartlarında: lehim köprüsünün kartın arka tarafına (İtalya haritasının yanında) bağlanması ve ardından 8U2’nin sıfırlanması.
 • Rev2 veya daha sonraki kartlarda: 8U2 / 16U2 HWB hattını toprağa çekerek DFU moduna geçmeyi kolaylaştıran bir direnç var. Daha sonra yeni bir ürün yazılımı yüklemek için Atmel’in FLIP yazılımını (Windows) veya DFU programlayıcısını (Mac OS X ve Linux) kullanabilirsiniz. Ya da ISP başlığını harici bir programlayıcı ile kullanabilirsiniz (DFU önyükleyicisinin üzerine yazarak). Daha fazla bilgi için bu kullanıcı destekli eğiticiye bakın.

Uyarılar

Mega 2560, bilgisayarınızın USB bağlantı noktalarını şortlardan ve aşırı akımlardan koruyan, sıfırlanabilir bir çok işlevli sigortaya sahiptir. Çoğu bilgisayar kendi iç korumasını sağlasa da, sigorta ekstra bir koruma katmanı sağlar. USB portuna 500 mA’dan daha fazla uygulanırsa, sigorta kısa veya aşırı yük kaldırılana kadar otomatik olarak bağlantıyı kesecektir.

Güç

Mega 2560, USB bağlantısı veya harici bir güç kaynağı ile beslenebilir. Güç kaynağı otomatik olarak seçilir. Harici (USB olmayan) güç, AC-DC adaptörü (duvar siğili) veya bataryadan gelebilir. Adaptör, kartın güç jakına 2.1 mm’lik bir orta-pozitif fiş takılarak bağlanabilir. POWER konektörünün GND ve Vin pin başlıklarına bir bataryadan eklenebilir.

Kart 6 ila 20 voltluk harici bir kaynakta çalışabilir. Bununla birlikte, 7V’dan daha düşük bir güçle besleniyorsa, 5V pin beş volttan daha az besleyebilir ve pano dengesiz hale gelebilir. 12V’tan fazla kullanılıyorsa, voltaj regülatörü aşırı ısınabilir ve panele zarar verebilir. Tavsiye edilen aralık 7 ila 12 volttur.

Güç pimleri aşağıdaki gibidir:

 • Vin. Harici bir güç kaynağı kullanırken (USB bağlantısından veya diğer düzenlenmiş güç kaynağından 5 volta karşılık) kartın giriş voltajı. Bu pim üzerinden voltaj besleyebilir veya elektrik fişi üzerinden voltaj sağlıyorsa, bu pime erişebilirsiniz.
 • 5V. Bu pin, panonun üzerindeki regülatörden regüle edilmiş 5V’luk çıkışlar verir. Kart, ya DC güç jakından (7 – 12V), USB konektöründen (5V) ya da kartın VIN pininden (7-12V) güçle beslenebilir. 5V veya 3,3 V pimlerle voltaj beslemesi regülatörden geçer ve kartınıza zarar verebilir. Tavsiye etmiyoruz.
 • 3V3. Dahili regülatör tarafından üretilen 3,3 voltluk bir besleme. Maksimum akım çekişi 50 mA’dır.
 • GND. Y(-) Pinleri.
 • IOREF. Kart üzerindeki bu pin, mikro denetleyicinin çalıştığı voltaj referansını sağlar. Düzgün olarak yapılandırılmış bir koruyucu, IOREF pin voltajını okuyabilir ve 5V veya 3,3V ile çalışmak için uygun güç kaynağını seçebilir veya çıkışlardaki voltaj çeviricilerini etkinleştirebilir.

Bellek

ATmega2560, kod depolamak için 256 KB flash belleğe sahiptir (bunlardan 8 KB, bootloader için kullanılır), 8 KB SRAM ve 4 KB EEPROM ( EEPROM kütüphanesi ile okunabilir ve yazılabilir).

Giriş ve çıkış

Mega üzerindeki 54 dijital pinin her biri pinMode() , digitalWrite() ve digitalRead() fonksiyonlarını kullanarak bir giriş veya çıkış olarak kullanılabilir. 5 voltta çalışırlar. Her bir pim, önerilen çalışma koşulu olarak 20 mA sağlayabilir veya alabilir ve 20-50 k ohm’lık bir dahili çekme direncine (varsayılan olarak kesilir) sahiptir. Mikrodenetleyiciye kalıcı hasar vermemek için maksimum 40mA değeri aşılmaması gereken değerdir.

Ek olarak, bazı pimler özel işlevlere sahiptir:

 • Seri: 0 (RX) ve 1 (TX); Seri 1: 19 (RX) ve 18 (TX); Seri 2: 17 (RX) ve 16 (TX); Seri 3: 15 (RX) ve 14 (TX). (RX) ve iletim (TX) TTL seri verilerini almak için kullanılır. Pim 0 ve 1 de, ATmega16U2 USB-TTL Seri çipinin karşılık gelen pimlerine bağlanır.
 • Harici Kesmeler: 2 (kesme 0), 3 (kesme 1), 18 (kesme 5), 19 (kesme 4), 20 (kesme 3) ve 21 (kesme 2). Bu pimler, düşük bir seviyede bir kesme, yükselen veya düşen bir kenar veya seviyedeki bir değişikliği tetikleyecek şekilde yapılandırılabilir. Ayrıntılar için attachInterrupt() işlevine bakın.
 • PWM: 2 ila 13 ve 44 ila 46. analogWrite () işleviyle 8 bit PWM çıkışı sağlayın.
 • SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Bu iğneler SPI kütüphanesini kullanarak SPI iletişimini destekler. SPI pimleri, Arduino / Genuino Uno ve eski Duemilanove ve Diecimila Arduino anakartlarıyla fiziksel olarak uyumlu olan ICSP başlığında da ayrılıyor.
 • LED: 13. Dijital pim 13’e bağlı bir yerleşik LED vardır. Pim HIGH (YÜKSEK) olduğunda, pim DÜŞÜK olduğunda LED yanar, söner.
 • I2C/TWI: 20 (SDA) ve 21 (SCL). Tel kütüphanesi kullanılarak TWI iletişimini destekleyin. Bu pinlerin eski Duemilanove veya Diecimila Arduino anakartlarındaki TWI pinleriyle aynı konumda olmadığını unutmayın.

Ayrıca haritalama Arduino Mega 2560 PIN diyagramına bakınız.

Mega 2560, her biri 10 bit çözünürlük (yani 1024 farklı değer) sağlayan 16 analog girişe sahiptir. Varsayılan olarak, zeminden 5 volt’a kadar ölçüm yaparlar, ancak AREF pini ve analogReference() işlevini kullanarak aralıklarının üst ucunu değiştirmek mümkün olur.
Gemide birkaç iğne daha var:

 • Aref. Analog girişler için referans voltajı. AnalogReference () ile kullanılır.
 • Reset. Mikrodenetleyiciyi sıfırlamak için bu çizgiyi DÜŞÜK duruma getirin. Tipik olarak tahtadaki bloğu engelleyen ekranlara bir sıfırlama düğmesi eklemek için kullanılır.

İletişim

Mega 2560 kartında bir bilgisayar, başka bir kart veya başka bir mikro denetleyici ile iletişim kurmak için birçok imkan vardır. ATmega2560, TTL (5V) seri haberleşme için dört donanım UART’ı sunar. Bir ATmega16U2 (revizyon 1 ve revizyon 2 panoları üzerinde ATmega 8U2) bu USB üzerinden bunlardan birini kanallar ve bilgisayardaki yazılıma sanal bir com portu sağlar (Windows makinelerinin bir .inf dosyası gerekir, ancak OSX ve Linux makineleri Kurulumu otomatik olarak bir COM portu olarak tanıyın Arduino Software (IDE), basit metin verilerinin panoya gönderilip gönderilebilmesini sağlayan bir seri monitöre sahiptir.Veri aktarımı sırasında veri RX ve TX LED’leri yanıp söner. Bilgisayara ATmega8U2 / ATmega16U2 çip ve USB bağlantısı (ancak 0 ve 1 pimleri üzerinde seri iletişim için değil).

Bir SoftwareSerial kütüphanesi , Mega 2560’ın dijital pinlerinden herhangi birinde seri iletişim sağlar. Mega 2560 ayrıca TWI ve SPI iletişimini destekler. Arduino Yazılımı (IDE) TWI veriyolunun kullanımını basitleştirmek için bir Tel kütüphanesi içerir; Ayrıntılar için belgelere bakın. SPI iletişimi için SPI kütüphanesini kullanın.

Fiziksel Özellikler ve Kalkan(shield) Uyumluluğu

Mega 2560 PCB’nin maksimum uzunluğu ve genişliği sırasıyla, USB bağlacı ve güç krikosu eski boyutun ötesine uzanan 4 ve 2.1 inçtir. Üç vida deliği, kartın bir yüzeye veya kasaya bağlanmasına izin verir. 7 ve 8 numaralı dijital pimler arasındaki mesafenin, diğer pinlerin 100 mil aralığının bir katı değil, 160 mil (0.16 “) olduğunu unutmayın.

Mega 2560, Uno ve daha eski Diecimila veya Duemilanove Arduino panoları için tasarlanan çoğu kalkanla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. 0 ila 13 (ve bitişik AREF ve GND pinleri) dijital pinleri, 0 ila 5 analog girişleri, güç başlığı ve ICSP başlığı hepsi eşdeğer konumlardadır. Ayrıca, ana UART (seri port), 0 ve 1 harici kesmeler (sırasıyla 2 ve 3 pimleri) ile aynı pimler üzerinde (0 ve 1) bulunur. SPI, Mega 2560 ve Duemilanove / Diecimila kartlarında ICSP başlığı üzerinden kullanılabilir. I2C’nin Mega 2560 kartında (20 ve 21) Duemilanove / Diecimila kartları (analog girişler 4 ve 5) olarak aynı pinlerin üzerinde bulunmadığını lütfen unutmayın.

Otomatik (Yazılım) Sıfırlama(Reset)

Bunun yerine, bir yükleme işleminden önce sıfırlama düğmesine fiziksel olarak basılmasını gerektiren Mega 2560, bağlı bir bilgisayarda çalışan yazılım tarafından sıfırlanmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. ATmega8U2’nin donanım akış kontrol hatlarından (DTR) biri, 100 nanofarad kapasitör ile ATmega2560’ın reset hattına bağlanır. Bu satır onaylandığında (alınıyorsa), sıfırlama hattı çipi sıfırlamak için yeterince uzun düşer. Arduino Yazılımı (IDE), Arduino ortamında yükleme düğmesine basarak kodu yüklemenize izin vermek için bu özelliği kullanır. Bu, yükleyicinin daha kısa bir zaman aşımına sahip olabileceği anlamına gelir, çünkü DTR’nin düşürülmesi yüklemenin başlamasıyla iyi bir şekilde koordine edilebilir.

Bu kurulumun başka etkileri var. Mega 2560 kartı Mac OS X veya Linux çalıştıran bir bilgisayara bağlandığında, yazılımdan (USB üzerinden) her bağlantı yapıldığında sıfırlanır. Aşağıdaki yarım saniyelik ya da öylesine, bootloader, ATMega2560 üzerinde çalışıyor. Hatalı verileri görmezden gelmek için programlanmış olsa da (yani yeni bir kodun yüklenmesinden başka herhangi bir şey), bir bağlantı açıldıktan sonra panele gönderilen ilk birkaç baytı kesiştirecektir. Kart üzerinde çalışan bir çizim ilk başladığında bir kerelik bir yapılandırma veya diğer verileri alırsa, iletişim kurduğu yazılımın bağlantıyı açtıktan ve bu verileri göndermeden önce bir saniye beklediğinden emin olun.

Mega 2560 kartı, otomatik sıfırlamayı devre dışı bırakmak için kesilebilen bir iz içerir. İzin her iki tarafındaki pedler yeniden etkinleştirmek için birlikte lehimlenebilir. “RESET-EN” etiketli. Ayrıca, sıfırlama hattına 5V’dan 110 ohm direnç bağlayarak otomatik sıfırlamayı devre dışı bırakabilirsiniz.

Kaynak:arduino.cc

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.