Arduino Boolean Mantıksal Operatörleri

0
4911
Okunma

 Boolean Mantıksal Operatörleri

Boolean Mantıksal Operatörleri


Boolean Operatörleri (&& , || , ! )

Boolean Mantıksal Operatörleri. Boolean ifadeleri genellikle if yapısının içerisinde ve şart gerektiren durumlarda kullanılır.

Mikro denetleyicileri kontrol etmek istiyorsanız, o zaman arada bir ikiliyi kazmanız gerekir. Özellikle sadece 2KB SRAM’a sahip Arduino Uno (atmega328p). Büyük programlar çalıştırmasını istiyorsanız akıllı olmanızı gerektiren yalın bir sistemdir. Büyük dizileri PROGMEM ve EEPROM (flash) içinde depolamak sizi şimdiye kadar elde edecektir.

Arduino kullanırken, derleyiciye 0-255 aralığında bir değer istediğimizi bildirmek için “bayt” veri tipine (gerçekten uint_8t) sahibiz. Ancak, boole değişkenleri çok daha kolaydır! Boolean değişkenleri, gerçek değerin “AÇIK” ve yanlış değerinin “KAPALI” olduğu tek bir transistör ile temsil edilebilir. Setup() işlevinden önce mesela motorunuzun çalışıp çalışmadığını belirlemek ve onu küresel olarak bildirmek için küçük bir durum olabilir.

&& (Mantıksal Ve)

Her iki işlem de doğru ise if şartı sağlanır ve if içerisindeki komut çalıştırılır.

Herhangi bir durum ya da ikisi de false, yanlış sonuç ise if yapısına girilmez.

...
 if (buton1 == HIGH && buton2 == HIGH)  //eğer buton1 ve buton2 HIGH(5volt) ise
 { 
  digitalWrite(led, HIGH);       // ledi yak.
...

|| (Mantıksal Veya)

Her iki işlemden herhangi birisi doğruluk şartını taşıyorsa if yapısının içine girer.

...
 if (buton1 == HIGH || buton2 == LOW)  // butonlardan herhangi birisi HIGH(5volt) ise
 { 
  digitalWrite(led, HIGH);       // ledi yak.
...

! (Mantıksal Değil)

Değer olarak verilen ifadenin sıfır olma durumudur. İfadenin sıfır olma şartı sağlanıyor ise if yapısının içine girer.

...
 if (!buton1)        // eğer buton1 deki değer 0 ise
 { 
  digitalWrite(led, LOW); // ledi söndür.
...

NOT: Buradaki bilgiler arduino.cc sitesinden Türkçeye çevrilmiştir.
Türkçe çevirinin tüm hakları saklıdır.
Bu web sayfası sadece link olarak paylaşılabilir.
Sayfada herhangi bir hata, öneri ve yorumlarınız için iletişim kurmanızı bekleriz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.