Arduino Programlama Dili – goto Komutu
with Yorum yapılmamış

Goto Komutu goto Programın herhangi bir yerinden başka bir yerine atlamak için goto deyimi kullanılır. goto komutunu kullanmak için , goto isminin yanına , atlamak istediğiniz yerin sembolik ismini yazmanız gerekir. goto ile bir döngünün içine atlamanıza izin yoktur , … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – return Komutu
with Yorum yapılmamış

Return Komutu return Bu komut fonksiyonu sonlandırır ve bir değer veya değişkenle kullanılması durumunda fonksiyonun sonucu olarak o değeri verir. Örnek;

return komutunun kullanıldığı satırdan sonraki satırlar asla çalıştırılmaz. Bu da bazı uzun ve karmaşık programlarda hataları bulmamızda bize … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – continue Komutu
with Yorum yapılmamış

  Continue Komutu continue Yazdığımız döndüde bazı aralıkları atlamak istediğimizde kullanılır. (do, while veya for) Örnek;

Bu örnekte x değeri 0’dan 255’e kadar birer artarak PWMpin değerine yazılmaktadır. Fakat 40 ile 120 arasındaki değerleri atlayarak sensöre yazmamaktadır. NOT: Buradaki … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – setup() ve loop() Fonksiyonları
with Yorum yapılmamış

  setup() , loop() setup() setup() fonksiyonu, kod çalışmaya başladığında Arduino’nun ilk olarak baktığı yerdir. Bu kısım sadece bir kere okunur ve program esnasında yeniden okunmaz. Bu alanda, pinlerin çalışma modları gibi önemli ve bir kere yapılması yeterli olacak ayarlamalar … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – for Döngüsü
with Yorum yapılmamış

For döngüsü for döngüsü for döngüsü, tırnaklı parenteze eklenmiş bir kod bloğunu tekrarlamak için kullanılır. Döngüyü artırmak ve sonlandırmak için genellikle bir artış sayacı kullanılır. for döngüsü tekrar eden işlemler için yararlıdır ve genellikle veri / pin kombinaysonu üzerinde çalışmak … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – switch case Yapısı
with Yorum yapılmamış

Switch case yapısı switch , case If komutu gibi switch … deki durumda, programlayıcıların çeşitli koşullarda yürütülmesi gereken farklı kodları belirtmelerine izin vererek program akışını denetler. Özellikle, bir switch ifadesi, bir değişkenin değerini case ifadesinde belirtilen değerlerle karşılaştırır. Değişkenin değeriyle … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – break Komutu
with Yorum yapılmamış

  Break Komutu break break bir do, for veya while döngüsünden çıkıp normal döngü koşulunu atlamak için kullanılır. Aynı zamanda switch deyiminden çıkmak için kullanılır. Sözdizim (Syntax)

  NOT: Buradaki bilgiler arduino.cc sitesinden Türkçeye çevrilmiştir. Türkçe çevirinin tüm hakları … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – Bit ve Baytlar
with Yorum yapılmamış

  Bit ve Baytlar lowByte(x) Bir değişkenin (örneğin bir sözcük) düşük sıralı (en sağdaki) baytını çıkarır. x: herhangi bir türe ait bir değer highByte(x) Bir kelimenin üstteki (en soldaki) baytını (veya daha büyük bir veri türünün en düşük ikinci baytı) … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – Karakterler
with Yorum yapılmamış

  Arduino Karakterler isAlphaNumeric(karakter) Bir karakterin alfasayısal olup olmadığını analiz eder. isAlpha(karakter) Bir karakterin alfa olup olmadığını analiz eder. isAscii(karakter) Bir karakterin ASCII olup olmadığını analiz eder. isWhitespace(karakter) Bir karakterin boşluk olup olmadığını kontrol eder. isControl(karakter) Bir karakterin bir kontrol … Daha Fazlasını Oku

Arduino Programlama Dili – Due ve Zero Kartlar için Çözünürlük
with Yorum yapılmamış

Arduino Due ve Zero Kartlar için Çözünürlük analogWriteResolution() analogWriteResolution(), Arduino Due, Genuino ve Arduino Zero ve MKR1000 için Analog API’nın bir uzantısıdır. analogWriteResolution(), analogWrite() işlevinin çözünürlüğünü ayarlar. AVR tabanlı kartlarla geriye dönük uyumluluk için varsayılan 8 bit’dir (0-255 arasındaki değerler). … Daha Fazlasını Oku

1 2 3 4