Johannes Kepler

0
253
Okunma

Barbara Müller ile evliliği

Aralık 1595 de, Kepler Gemma van Dvijneveldt adında genç bir kızı olan 23 yaşındaki dul Barbara Müller ile ilk defa tanıştı ve kur yapmaya başladı. Müller eski kocasının mülklerinin mirasçısı ve aynı zamanda başarılı bir değirmen sahibiydi. Babası Jobst başlangıçta Kepler in soyluluğuna karşı çıkmıştı; büyükbabasının soyu ona miras kalmasına rağmen fakirliği kabul edilemezdi. Jobst Kepler Mysterium u tamamladıktan sonra yumuşadı fakat nişanlanmaları baskının detaylarına yönelmesinden dolayı uzadı. Fakat evlendirmeyi organize eden kilise çalışanları Müllers i bu anlaşma ile şereflendirdi. Barbara ve Johannes Nisan 27, 1597 de evlendi.

Evliliğin ilk yıllarında, Kepler ler in iki çocuğu oldu (Heinrich ve Susanna) fakat ikisi de bebeklik döneminde öldü. 1602 yılında, bir kızları (Susanna); 1604 yılında bir oğulları (Friedrich); ve 1607 yılında ikinci oğulları (Ludwig) doğdu.

Diğer araştırmalar

Mysterium yayımlanmasından sonra Graz okulunun denetimcilerinin yardımıyla Kepler çalışmalarını ierletmek için çok iddialı bir program başlattı. Dört kitap daha planladı: evrenin sabit boyutu (Güneş ve beş yılız); gezegenler ve hareketleri; gezegenlerin fiziksel yapısı ve coğrafi yapıların oluşması (özellikler Dünya ya odaklanmış); gökyüzünün Dünya üzerine etkisi, atmosferik etkiyi, metorolojiyi ve astrolojiyi içerir.

Aralarında Reimarus Ursus (Nicolaus Reimers Bär)— imparator matematikçi II. Rudolph ve ezeli rakibi Tycho Brahe un olduğu Mysterium u gönderdiği astronomlara fikirlerini sordu. Ursus direkt olarak cevap vermedi fakat Kepler’in mektubunu daha önceki anlaşmazlığını sürdürmek için Tyco ile Tychonic system adıyla yeniden yayımladı. Bu kara lekeye rağmen, Tycho Keplerl e mutabık kalmaya başladı, Kepler’in sistemini sert fakat onaylayan eleştirilerle eleştirdi. Bazı itirazlarla birlikte Tycho Copernicus’ dan kesin olmayan numerik datayı aldı. Mektuplar yoluyla Tycho ve Kepler Kopernik teorisindeki ay fenomenasının (özellikle dini yeterliliği) üzerinde duran birçok astronomik problemleri tartışmaya başladı. Fakat Tycho’nun belirgin bir şekilde daha kesin olan gözlemleri olmadan Kepler’in bu konular üzerine gitmesine imkân yoktu.

Onun yerine dikkatini kronoloji ve müziğin matematik ve fiziksel dünyayla nümerik ilişkisi olan “harmoni” ye ve onların astrolojik sonuçlarına yöneltti. Dünyanın bir ruhu olduğunu (güneşin gezegenlerin hareketine nasıl sebep olduğunu açıklamayan özelliği) kabul ederek astrolojik yönleri ve hava ve dünyavi fenomenlere olan astronomik mesafeleri birleştiren düşüntülü bir sistem geliştirdi. 1599’a kadar tekrar çalışmaları elindeki datanın kesin olmamasıyla kısıtlanmasında rağmen yei oluşan dini bir gerilim Graz daki çalışma durumunu tehdit etmeye başladı. O yılın Aralık ayında, Tycho Kepler i Prag a davet etti; 1 Ocak 1600 de(davetiyeyi henüz almadan) Kepler umutlarını Tycho’nun himayesinin bu filozofik hatta sosyal ve finansal problemleri çözebilecek olmasına bağladı.

Prag (1600–1612)

Tycho Brahe için çalışmaları

4 Şubat 1600 d, Kepler Tycho Brahe ve asistanı Franz Tengnagel ve Longomontanus laTycho’nun yeni gözlemlerini yürüttüğü Benátky nad Jizerou (Prag’a 35 km mesafede) da tanıştı. Önündeki iki aydan fazla süre bıyunca Tycho’nun Mars gözlemlerini yapan bir misafir olarak kaldı. Tycho Kepler’in verilerini tedbirli bir şekilde inceledi ama Kepler’in teorik fikirlerinden çok etkilendi ve kısa zamanda daha fazla erişim verdi. Kepler Mysterium Cosmographicum daki teorisini  Mars verileriyle test etmek istedi fakat çalışmanın iki yıl süreceğini hesapladı (kendi kullanımı için verileri kopyalayamadığı sürece). Johannes Jessenius’ un yardımı ile Kepler Tycho ile daha resmi iş anlaşmaları üzerine pazarlık etmeye başladı fakat bu pazarlık Kepler in Prag’ı 6 Nisanda kızgın bir tartışma ile terk etmesiyle son buldu. Kepler ve Tycho kısa süre içinde barıştı ve maaş ve kalma yeri konusunda Haziran ayında bir anlaşmaya vardı ve Kepler ailesini toplamak için Graz da evine döndü.

Graz daki politik ve dini zorluklar Kepler in Brahe’ye hızlıca dönme umutlarını altüst etti. Astronomik çalışmalarını devam ettirmek umuduyla Archduke Ferdinand ile bir görüşme ayarlamıştı. En sonunda, Kepler Ferdinand a ithafen ay hareketlerini açıklamak için kuvvete dayalı bir teoriyi ileri sürdüğü bir makale yazdı: “In Terra inest virtus, quae Lunam ciet” (“Dünyada Ay ın hareket etmesii sağlayan bir kuvvet vardır”). Bu makale ona Ferdinand in saltanatında yer sağlamasa da, ay eklipslerini ölçmek için 10 Temmuzda Graz da uyguladığı yeni bir method detaylandırmış oldu. Bu gözlemler onun optik kanunu üzerine yaptığı araştırmalarının Astronomiae Pars Optica da zirve yapmasının temelini oluşturdu.

2 Ağustos 1600 de Katalizim e dönüşü reddettiğinde, Kepler ve ailesi Graz’dan sürgün edildi. Birkaç ay sonra, Kepler Prag’a şimdilerde evin geri kalanının olduğu yere döndü. 1601 in büyük kısmında, direkt olarak Tycho tarafından desteklendi. Tycho Kepler i gezegen gözlemlemek ve Tycho’nun rakiplerine demet yazmakla görevlendirilmişti. Eylül ayında, Tycho Keplerin imparatora sunduğu yeni bir projenin (Prutenic Tables of Erasmus Reinhold’un yerine geçen Rudolphine Tables)komisyonunda ortak olmasını sağladı. Tycho’nun 24 Ekim 1601 deki beklenmedik ölümünden iki gün sonra, Kepler Tycho’nun bitmeyen işlerini tamamlama sorumluluğuna sahip büyük matematikçi varisi tayin edilmişti. Önündeki 11 yıl boyunca muhteşem matematikçi olarak hayatının en verimli dönemini geçirdi.

1604 Supernova

Süpernova kalıntısı SN 1604

Ekim 1604 yılında, yeni parlak bir akşam yıldızı (SN 1604) çıktı, ama Kepler kendisi bu yıldızı görene kadar söylentilere inanmıyordu. Kepler sistemli olarak Novayı gözlemlemeye başladı. Astrolojik olarak, bu 1603 yılının sonunda ateşli trigonunda başlangıcı oldu. İki yıl sonra De Stella Nova da yeni bir yıldız tanımlayan Kepler imparatora astrolog ve matematikçi olarak sunuldu. Şüpheci yaklaşımları çeken astrolojik yorumları ele alırken Kepler yıldız astronomik özelliklerini adres etti. Yeni bir yıldızın doğuşu göklerin değişkenliğini ima etti. Bir ekte, Kepler ayrıca Polonyalı tarihçi Laurentius Suslyga son kronolojisi çalışmasını tartışmıştır: O Suslyga kabul çizelgeleri dört yıl geride olduğunu doğru olduğunu varsayıp, o zaman Bethlehem Yıldız önceki 800 yıllık döngüsünün ilk büyük bağlantılı ile çakışıp yok olacağını hesaplanmıştır.

Dioptrice, Somnium el yazması ve diğer çalışma

Astronoma Nova’nın tamamlamasından ardından birçok Kepler araştırması Rudolphine Tablolarının hazırlanması üzerinde odaklanmıştır ve tabloya dayalı kapsamlı bir ephemeridesi (yıldız ve planetlerin pozisyonun özellikli tahminleri) kurdu. Ayrıca İtalyan gökbilimci ile işbirliği yapma girişim başarısız olmuştur. Onun bazı işleri kronoloji ile ilgilidir ve astroloji ve Helisaeus Roeslin gibi afetlerin dramatik tahminlerini de yapar.

Fizikçi Feselius bütün astrolojiyi ve Roeslinin özel çalışmalarını meslekten ihraç etme çalışmaları yayınlarken Kepler ve Roeslin saldırı ve karsı saldırı yaptığı seriyi yayınladılar. 1610 yılının ilk aylarında Galilea Galilei güçlü yeni teleskobunu kullanarak Jüpiter yörüngesindeki dört uyduyu keşfetti. Sidereus Nuncius olan hesabı yayınlandıktan sonra Galileo Kepler’in gözlemlerinin güvenirliğini göstermek için Kepler’in fikrini beğendi. Kepler heyecanla kısa bir cevap yayımladı, Dissertatio cum Nuncio Sidereo (Yıldızlı Messenger ile Sohbet).

Eski şehrindeki Karlova caddesi,Prag  – Kepler’in yaşadığı ev. Museum

O Galileo’nun gözlemlerini destekledi ve kozmoloji ve astrolojinin yanı sıra astronomi ve optik için teleskopik ve Galileo’nun keşiflerinin içeriği ve anlamı hakkındaki çeşitli düşüntüleri önerdi. O yıldan daha sonra, Kepler Galileo’dan daha fazla destek sağlayarak, ‘’The moons inNarratio de Jovis Satellitibus’’ hakkındaki kendi teleskopik gözlemleri yayınladı. Ayrıca Kepler’in hayal kırıklığı üzerine Galileo, Astronomia Nova hakkındaki hiçbir reaksiyonu yayınlamadı. Galileo’nun teleskopik keşiflerinin duyulmasından sonra Kepler Köln Dükü Ernest’ten aldığı ödünç teleskop kullanarak teleskopik optiğin deneysel ve teorik soruşturmalarına başladı. El yazmasının sonuçları 1610 yılının eylül ayında tamamlandı ve Dioptrice olarak 1611 yılında yayınlandı.

Matematik ve fizik alanındaki çalışmalar

O yıl yeni yıl hediyesi olarak, bazı zaman patronu olan arkadaşı, Baron von Wackher Wackhenfels, için Strena Seu de Nive Sexangula (Altıgen Kar Bir Yılbaşı Hediyesi) başlıklı kısa bir broşür besteledi. Bu risalede kar tanelerinin altıgen simetrisin ilk açıklamasını yayınladı ve simetri için hipotetik atomistik fiziksel temelinin içine tartışma uzanan, daha sonra da küreler ambalaj için Kepler varsayımı olan, en verimli düzenleme hakkında bir açıklama olarak bilinen bir hale geldi. Kepler sonsuz küçükler matematiksel uygulamalarının öncülerinden biriydi, süreklilik kanununa bkz.

Harmonices Mundi

Kepler geometrik şekillerin bütün dünyanın dekorunun yaratıcı olduğuna ikna edildi.Harmony, o doğal dünyanın oranlarını müzik ile-özellikle astronomik ve astrolojik açıdan-açıklamaya çalıştı.

Kepler Kepler’in katıları olarak bilinen rakamlar dahil olmak üzere düzenli çokgenler ve düzenli katı keşfetmeye başladı. Oradan da o harmonik analizlerini müzik, astronomi ve meteroloji için uzattı; uyum göksel ruhlar tarafından yapılan seslerden kaynaklanmıştır ve astronomi olayları bu tonlar ve insan ruhları arasındaki etkileşimdir. 5. Kitabın sonunda, Kepler gezegen hareketlerinde, Güneş’ten yörünge hızı ve yörünge mesafesi arasında ilişkileri ele alır. Benzer ilişki diğer gökbilimciler tarafından kullanıldı ama Tycho verileri ve kendi astronomik teorileri ile onların yeni fiziksel önemini iyileştirdi.

Diğer harmoniler arasında Kepler gezegenler hareketinin üçüncü kanunu olarak neyin bilindiğini söyledi. O bu yortunun (8 Mart 1618) tarihini vermesine rağmen, o bu sonuca nasıl ulaştığınızı hakkında herhangi bir ayrıntı vermez. Ancak, bu tamamen kinematik yasanın gezegen dinamiklerinin geniş önemi 1660s kadar fark ettiremedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.