Arduino Mega ADK

0
842
Okunma

Arduino Mega ADK

Arduino Mega ADK, Arduino Mega board ile aynı özelliklere sahip ancak Android ile çalışmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Arduino MEGA ADK , ATmega2560 tabanlı bir mikro kontrol panosu. MAX3421e IC’ye dayalı Android tabanlı telefonlarla bağlanmak için bir USB ana bilgisayar arayüzüne sahiptir. 54 adet dijital giriş / çıkış pini (15’i PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 16 analog giriş, 4 adet UART (donanım seri portu), 16 MHz kristal osilatör, USB bağlantısı, güç girişi, ICSP başlığı, ve bir sıfırlama düğmesi.

MEGA ADK Arduino Mega 2560 dayanmaktadır.

Mega 2560 ve Uno’ya benzer şekilde, USB-seri dönüştürücü olarak programlanmış bir ATmega8U2’ye sahiptir.
Mega ADK kartının Revizyon 2’si, 8U2 HWB hattını toprağa çekerek DFU moduna geçmeyi kolaylaştıran bir dirence sahiptir.
Kurulun revizyon 3’ü aşağıdaki yeni özelliklere sahiptir:

 • 1.0 pinout: AREF pimine yakın olan SDA ve SCL pimleri ve RESET pimine yakın yerleştirilen iki yeni pim ilave edildi, IOREF, kalkanların tahtadan sağlanan voltaja uyum sağlamasına izin verdi. Gelecekte, kalkanlar, 5V ile çalışan AVR’yi kullanan ve 3,3V ile çalışan Arduino Due ile uyumlu olacak. İkincisi, gelecekteki amaçlar için ayrılan bağlı olmayan bir pimdir.
 • Daha güçlü RESET devresi.

Teknik Özellikler

Mikrodenetleyici ATmega2560
Çalışma gerilimi 5V
Giriş Voltajı (önerilen) 7-12V
Giriş Voltajı (sınırlar) 6-20V
Dijital I / O Pimleri 54 (15 tanesi PWM çıkışı sağlar)
Analog Giriş Pimleri 16
I / O Pimi başına DC Akım 40 mA
3.3V Pin için DC Akım 50 mA
Flash Bellek 256 KB, Bootloader tarafından kullanılan 8 KB olan
SRAM 8 KB
EEPROM 4 KB
Saat hızı 16 MHz
USB Ana Bilgisayar Çipi MAX3421E
Uzunluk 101,52 mm
Genişlik 53,3 mm
Ağırlık 36 g

Güç

Arduino MEGA ADK, USB bağlantısıyla veya harici bir güç kaynağıyla beslenebilir. Güç kaynağı otomatik olarak seçilir. Harici (USB olmayan) güç, AC-DC adaptörü (duvar siğili) veya bataryadan gelebilir. Adaptör, kartın güç jakına 2.1 mm’lik bir orta-pozitif fiş takılarak bağlanabilir. POWER konektörünün Gnd ve Vin pin başlıklarına bir bataryadan eklenebilir.

Not: MEGA ADK bir USB Host olduğundan, telefon şarj edilmesi gerektiğinde güç çekmeye çalışacaktır. ADK USB üzerinden beslendiğinde, telefon ve kart için toplam 500mA kullanılabilir. Harici güç regülatörü, 1500mA’ya kadar kaynak sağlayabilir. Telefon ve MEGA ADK kartı için 750mA kullanılabilir. Karta takılı tüm aktüatörler ve sensörler için ek bir 750mA tahsis edilmiştir. Bir güç kaynağı, bu kadar akımın kullanılması için 1.5A sağlayabilmelidir.

Kart 5,5 ila 16 voltluk harici bir besleme ile çalışabilir. Bununla birlikte, 7V’dan daha düşük bir güçle besleniyorsa, 5V pin beş volttan daha az besleyebilir ve pano dengesiz olabilir. 12V’tan fazla kullanılıyorsa, voltaj regülatörü aşırı ısınabilir ve panele zarar verebilir. Tavsiye edilen aralık 7 ila 12 volttur.

Güç pimleri aşağıdaki gibidir:

 • VIN. Harici bir güç kaynağı kullanırken (USB bağlantısından veya diğer düzenlenmiş güç kaynağından 5 volta karşılık) Arduino kartına giriş voltajı. Bu pim üzerinden voltaj besleyebilir veya elektrik fişi üzerinden voltaj sağlıyorsa, bu pime erişebilirsiniz.
 • 5V. Bu pin, panonun üzerindeki regülatörden regüle edilmiş 5V’luk çıkışlar verir. Kart, ya DC güç jakından (7 – 12V), USB konektöründen (5V) ya da kartın VIN pininden (7-12V) güçle beslenebilir. 5V veya 3,3 V pimlerle voltaj beslemesi regülatörden geçer ve kartınıza zarar verebilir. Tavsiye etmiyoruz.
 • 3V3. Dahili regülatör tarafından üretilen 3,3 voltluk bir besleme. Maksimum akım çekişi 50 mA’dır.
 • GND. (-) Pinleri
 • IOREF. Arduino kartındaki bu pin, mikro denetleyicinin çalıştığı voltaj referansını sağlar. Düzgün olarak yapılandırılmış bir koruyucu, IOREF pin voltajını okuyabilir ve 5V veya 3,3V ile çalışmak için uygun güç kaynağını seçebilir veya çıkışlardaki voltaj çeviricilerini etkinleştirebilir.

Bellek

MEGA ADK kod depolamak için 256 KB flash belleğe sahiptir (bunlardan 8 KB, bootloader için kullanılır), 8 KB SRAM ve 4 KB EEPROM ( EEPROM kütüphanesi ile okunabilir ve yazılabilir).

Giriş ve çıkış

MEGA ADK üzerindeki 50 dijital iğnenin her biri , pinMode() , digitalWrite() ve digitalRead() işlevlerini kullanarak bir giriş veya çıkış olarak kullanılabilir. 5 voltta çalışırlar. Her bir pim maksimum 40 mA sağlayabilir veya alabilir ve 20-50 kOhms’lik bir dahili çekme direncine (varsayılan olarak kesilir) sahip olabilir. Ek olarak, bazı pimler özel işlevlere sahiptir:

 • Seri: 0 (RX) ve 1 (TX); Seri 1: 19 (RX) ve 18 (TX); Seri 2: 17 (RX) ve 16 (TX); Seri 3: 15 (RX) ve 14 (TX). (RX) ve iletim (TX) TTL seri verilerini almak için kullanılır. Pim 0 ve 1 de, ATmega8U2 USB-TTL Seri çipinin karşılık gelen pimlerine bağlanır.
 • Harici Kesmeler: 2 (kesme 0), 3 (kesme 1), 18 (kesme 5), 19 (kesme 4), 20 (kesme 3) ve 21 (kesme 2). Bu pimler, düşük bir değerde bir kesme, yükselen veya düşen bir kenar veya değerdeki bir değişikliği tetikleyecek şekilde yapılandırılabilir. Ayrıntılar için attachInterrupt () işlevine bakın.
 • PWM: 2 ila 13 ve 44 ila 46. analogWrite () işleviyle 8 bit PWM çıkışı sağlayın.
 • SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Bu iğneler SPI kütüphanesini kullanarak SPI iletişimini destekler. SPI pimleri, Uno, Duemilanove ve Diecimila ile fiziksel olarak uyumlu olan ICSP başlığında da ayrılmıştır.
 • USB Host: MAX3421E.

MAX3421E, SPI veri yolu ile Arduino ile iletişim kurar. Yani aşağıdaki iğneleri kullanır:

 • Dijital: 7 (RST), 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK).
  Not: Lütfen MAX3421E ile iletişimde kullanıldığından, giriş veya çıkış olarak Dijital pin 7’yi kullanmayın.
 • Başlıklar üzerinde ayrılmamış: PJ3 (GP_MAX), PJ6 (INT_MAX), PH7 (SS).
 • LED: 13. Dijital pim 13’e bağlı bir yerleşik LED var. Pim YÜKSEK değer olduğunda, pim DÜŞÜK olduğunda LED yanıyor, kapalı.
 • I2C/TWI: 20 (SDA) ve 21 (SCL). Tel kütüphanesi kullanılarak TWI iletişimini destekleyin. Bu pinlerin Duemilanove veya Diecimila’daki TWI pinleriyle aynı konumda olmadığını unutmayın.

MEGA ADK, her biri 10 bit çözünürlük (yani 1024 farklı değer) sağlayan 16 analog girişe sahiptir. Varsayılan olarak, zeminden 5 volt’a kadar ölçüm yaparlar, ancak AREF pini ve analogReference () işlevini kullanarak aralıklarının üst ucunu değiştirmek mümkün olur.

Diğer Pinler:

 • Aref. Analog girişler için referans voltajı. AnalogReference () ile kullanılır.
 • Reset. Mikrodenetleyiciyi sıfırlamak için bu çizgiyi DÜŞÜK duruma getirin. Tipik olarak tahtadaki bloğu engelleyen ekranlara bir sıfırlama düğmesi eklemek için kullanılır.

İletişim

Arduino MEGA ADK, bir bilgisayar, başka bir Arduino veya diğer mikrodenetleyici ile iletişim kurmak için bir dizi özelliğe sahiptir. ATmega2560, TTL (5V) seri haberleşme için dört donanım UART’ı sunar. Bir ATmega8U2, bu USB üzerinden bunlardan birini kanalize eder ve bilgisayardaki yazılıma sanal bir com portu sağlar (Windows makinelerinin bir .inf dosyasına ihtiyacı vardır, ancak OSX ve Linux makineleri, kartı otomatik olarak bir COM portu olarak tanıyacaktır. basit metinsel verilere karttan gönderilebilmesini sağlayan bir seri monitöre sahiptir.Veri ATmega8U2 / 16U2 yongası ve bilgisayara USB bağlantısı yoluyla iletilirken, kart üzerindeki RX ve TX LED’leri yanıp söner (ancak seri için değil 0 ve 1 pimlerindeki iletişim).

Bir SoftwareSerial kütüphanesi , MEGA ADK’nın dijital pinlerinden herhangi birinde seri iletişim sağlar. ATmega2560 ayrıca TWI ve SPI iletişimini de destekler. Arduino yazılımı TWI veriyolunun kullanımını basitleştirmek için bir Tel kütüphanesi içerir; Ayrıntılar için Tel kütüphanesine bakın. SPI iletişimi için SPI kütüphanesini kullanın.

MAX3421E IC tarafından verilen USB host arabirimi, Arduino MEGA ADK’nın bir USB portuna sahip herhangi bir cihaza bağlanmasına ve bu cihazlarla etkileşime girmesine izin verir. Örneğin, çok sayıda telefonla etkileşime girmenizi, Canon kameralarını kontrol etmenizi, klavye, fare ve oyun denetleyicileri ile Wiimote ve PS3 gibi arayüzler oluşturmanızı sağlar.

Programlama

Arduino MEGA ADK, Arduino yazılımı ile programlanabilir. Arduino MEGA ADK üzerindeki ATmega2560, harici bir donanım programlayıcısını kullanmadan yeni bir kod yükleyebilmeniz için bir bootloader (Mega 2560’da aynı) ile önceden yanıyor. Orijinal STK500v2 protokolünü ( referans , C başlık dosyaları ) kullanarak iletişim kurar.

Ayrıca bootloader’ı bypass edebilir ve Arduino ISP veya benzerlerini kullanarak mikro denetleyiciyi ICSP (In-Circuit Serial Programming) başlığı üzerinden programlayabilirsiniz. ATmega8U2 firmware kaynak kodu Arduino deposunda mevcuttur . ATmega8U2, tarafından etkinleştirilebilen bir DFU bootloader ile yüklenir:

 • Rev1 kartlarında: lehim köprüsünün kartın arka tarafına (İtalya haritasının yanında) bağlanması ve ardından 8U2’nin sıfırlanması.
 • Rev2 veya daha sonraki kartlarda: 8U2 / 16U2 HWB hattını toprağa çekerek DFU moduna geçmeyi kolaylaştıran bir direnç var. Daha sonra yeni bir ürün yazılımı yüklemek için Atmel’in FLIP yazılımını (Windows) veya DFU programlayıcısını (Mac OS X ve Linux) kullanabilirsiniz. Ya da ISP başlığını harici bir programlayıcı ile kullanabilirsiniz (DFU önyükleyicisinin üzerine yazarak). Daha fazla bilgi için bu kullanıcı destekli eğiticiye bakın.

Otomatik (Yazılım) Sıfırlama(Reset)

Ardından, bir yükleme işleminden önce sıfırlama düğmesine fiziksel olarak basılmasını gerektiren Arduino MEGA ADK, bağlı bir bilgisayarda çalışan yazılım tarafından sıfırlanmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. ATmega8U2’nin donanım akış kontrol hatlarından (DTR) biri, 100 nanofarad kapasitör ile ATmega2560’ın reset hattına bağlanır. Bu satır onaylandığında (alınıyorsa), sıfırlama hattı çipi sıfırlamak için yeterince uzun düşer. Arduino yazılımı, Arduino ortamında yükleme düğmesine basarak kodu yüklemenize izin vermek için bu özelliği kullanır. Bu, yükleyicinin daha kısa bir zaman aşımına sahip olabileceği anlamına gelir, çünkü DTR’nin düşürülmesi yüklemenin başlamasıyla iyi bir şekilde koordine edilebilir.

Bu kurulumun başka etkileri var. MEGA ADK, Mac OS X veya Linux çalıştıran bir bilgisayara bağlandığında, yazılımdan (USB üzerinden) her bağlantı yapıldığında sıfırlanır. Aşağıdaki yarım saniyelik ya da öylesine, bootloader MEGA ADK üzerinde çalışıyor. Hatalı verileri görmezden gelmek için programlanmış olsa da (yani yeni bir kodun yüklenmesinden başka herhangi bir şey), bir bağlantı açıldıktan sonra panele gönderilen ilk birkaç baytı kesiştirecektir. Kart üzerinde çalışan bir çizim ilk başladığında bir kerelik bir yapılandırma veya diğer verileri alırsa, iletişim kurduğu yazılımın bağlantıyı açtıktan ve bu verileri göndermeden önce bir saniye beklediğinden emin olun.

MEGA ADK, otomatik sıfırlamayı devre dışı bırakmak için kesilebilen bir iz içerir. İzin her iki tarafındaki pedler yeniden etkinleştirmek için birlikte lehimlenebilir. “RESET-EN” etiketli. Ayrıca, sıfırlama hattına 5V’dan 110 ohm direnç bağlayarak otomatik sıfırlamayı devre dışı bırakabilirsiniz; Ayrıntılar için bu forum konusuna bakın.

USB Aşırı Akım Koruması

Arduino MEGA ADK, bilgisayarınızın USB bağlantı noktalarını şortlardan ve aşırı akımlardan koruyan, sıfırlanabilir bir çok işlevli sigortaya sahiptir. Çoğu bilgisayar kendi iç korumasını sağlasa da, sigorta ekstra bir koruma katmanı sağlar. USB portuna 500 mA’dan daha fazla uygulanırsa, sigorta kısa veya aşırı yük kaldırılana kadar otomatik olarak bağlantıyı kesecektir.

Fiziksel Özellikler ve Kalkan Uyumluluğu

MEGA ADK PCB’nin maksimum uzunluğu ve genişliği sırasıyla, USB bağlacı ve güç krikosu eski boyutun ötesine uzanan 4 ve 2.1 inçtir. Üç vida deliği, kartın bir yüzeye veya kasaya bağlanmasına izin verir. 7 ve 8 numaralı dijital pimler arasındaki mesafenin, diğer pinlerin 100 mil aralığının bir katı değil, 160 mil (0.16 “) olduğunu unutmayın.

MEGA ADK, Uno, Diecimila veya Duemilanove için tasarlanan çoğu kalkanla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. 0 ila 13 (ve bitişik AREF ve GND pinleri) dijital pinleri, 0 ila 5 analog girişleri, güç başlığı ve ICSP başlığı hepsi eşdeğer konumlardadır. Ayrıca, ana UART (seri port), 0 ve 1 harici kesmeler (sırasıyla 2 ve 3 pimleri) ile aynı pimler üzerinde (0 ve 1) bulunur. SPI, hem MEGA ADK hem de Duemilanove / Diecimila’daki ICSP üstbilgisinde kullanılabilir. Lütfen I 2 C’nin MEGA ADK (20 ve 21) üzerindeki Duemilanove / Diecimila (analog girişler 4 ve 5) üzerinde aynı pinlerin üzerinde bulunmadığını unutmayın.

Kaynak:arduino.cc

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.